null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Biologiniai indikatoriai

Gaminant biologinius indikatorius, naudojamos standartizuotos atsparių tiriamoms sterilizacijos sąlygoms (pvz. vandens garais) bakterijų kultūros.

Skirtingų bakterijų kultūros naudojamos skirtingiems sterilizacijos procesams vertinti. Todėl ir biologiniai indikatoriai gali būti tinkami vertinti:

- sterilizacijai sočiaisiais vandens garais

- sterilizacijai Etileno Oksido (E.O.) dujomis

- sterilizacijai formaldehido garais

- sterilizacijai vandenilio peroksido (H2O2) plazma

- sterilizacijai gama spinduliais

- sterilizacijai karštu oru

Kasdienėje praktikoje dažniausiai naudojama sterilizacija vandens garais, taip ir BI indikatoriai sterilizacijai vandens garais, naudojami bene dažniausiai.

Naudojant BI sterilizacijos procesams įvertinti, tinkamais naudoti, sterilizuoti gaminiai, gali būti pripažinti, tik gavus BI vertinimo rezultatus. BI vertinimas  visada užtrunka. Trumpiausiai, kelias (2 - 4) valandas, ar net  24 - 48 - 72 val (1 - 2 - 3 paras), priklausomai nuo indikatoriaus.