null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

          Teikiant grožio, sveikatos priežiūros paslaugas, gydant pacientus, atliekant procedūras būtina tinkamai rankų higiena. Priklausomai nuo veiklos / procedūrų rankas reikia plauti, atlikti rankų higieninę ar chirurginę rankų antiseptiką.

         Rankų higienos terminų apibrėžimai:

Rankų plovimas – teršalų ir laikinųjų odos mikroorganizmų pašalinimas, plaunant rankas vandeniu ir muilu.

Higieninė rankų antiseptika – rankų odos įtrynimas antiseptikais, siekiant sunaikinti laikinuosius ir sumažinti nuolatinius odos mikroorganizmus

Chirurginė rankų antiseptika – švarių (nuplautų) rankų odos įtrynimas prieš operacijas ir kitas invazines medicinos procedūras odos antiseptikais, siekiant sunaikinti laikinuosius odos mikroorganizmus ir sumažinti nuolatinių mikroorganizmų skaičių.

Rankų ir kūno plovimas ir priežiūra

          Laikydamiesi bendrų higienos įpročių plauname rankas. Apžiūrint pacientus, juos slaugant teikiant jiems paslaugas rankas plauname dar dažniau.

HN 47-1:2012 3-iame priede (atversti) (priedas pdf) įvardinta:


Rankas plauti būtina: prieš pradedant darbą; kai rankos vizualiai nešvarios ar užterštos paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais; slaugant ir atliekant procedūras pacientui; prieš duodant ligoniui paskirtus neįpakuotus vaistus (tabletes), maisto produktus, gėrimus; nusimovus paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais užterštas pirštines ar pirštines su talku; pasinaudojus tualetu. Suprantama, kad plauti reikia visada, kai manote, kad tai daryti būtina.

Kaip plauti rankas