null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Organizuojami mokymai

Seminarus "Sterilizacijos kontrolė Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPĮ)" rengsime šiose apskrityse ar miestuose:

Seminarus "Medicinos prietaisų ir gaminių plovimas ir dezinfekcija" rengsime šiose apskrityse ar miestuose:
Įvykusių renginių demonstracijos, eksperimentai, jų komentarai (ši funkcija laikinai neaktyvuota).