null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Dirbdami tam tikrus darbus ir neturėdami pakankamų higieninių įgūdžių, darbuotojai rizikuoja arba patys susirgti, užsikrėsti, apsinuodyti ar pan., arba jų darbinė - pofesinė veikla gali kelti pavojų kitiems gyventojams, jei bus elgiamasi netinkamai. Siekiant, kad darbo aplinkoje darbuotojui būtų saugu, o jo darbas keltų kuo mažesnį pavojų aplinkiniams, darbams ir profesijoms kur toks pavojus yra ar gali būti, dirbti galima tik išklausius privalomų higienos įgūdžių mokymo programas ir turint tai patvirtinantį pažymėjimą.

Mes mokome ir atestuojame pagal šias privalomų higienos įgūdžių programas

Žemiau pateikiame pagrindines programas, pagal kurias mokome.HB - privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

Programa skirta - dirbandiens vieną žemiau išvardintų veiklų (specialiosios Hxx programos)

Mokymo periodiškumas - vieną kartą, pradedant dirbti.


H9 -Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (020)

Programa skirta - Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai

Mokymo periodiškumas - Prieš pradedant dirbti HB ir H9. Kartojimas, kas 2 metus - H9H10 -Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (021)

Programa skirta - Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines)

Mokymo periodiškumas - Prieš pradedant dirbti HB ir H11. Kartojimas kas 2 metus - H10H11 -Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (022)

Programa skirta - Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra.

Mokymo periodiškumas - Prieš pradedant dirbti HB ir H11. Kartojimas - nenumatytas.


H13 -Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (024)

Programa skirta -Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti).

Mokymo periodiškumas - Prieš pradedant dirbti HB ir H13. Kartojimas - nenumatytas.H15 -Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

Programa skirta -Fizinis asmuo, siekiantis vykdyti ar vykdantis veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.

Mokymo periodiškumas - Prieš pradedant dirbti H15. Kartojimas - nenumatytas.PP (programos kodas) - Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

Programa skirta - dirbandiens vieną žemiau išvardintų veiklų (specialiosios Hxx programos)

Mokymo periodiškumas - vieną kartą, pradedant dirbti.Pilną programų sarašą rasite šiame  Sveikatos apsaugos ministro įsakymu  patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas saraše.