null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Sterilizacijos kontrolės priemonės

„STERILU“ suprantama, kad ant gaminių ar priemonių nėra gyvybingų ligų sukėlėjų (virusų, bakterijų, grybelių ir kitų gyvybės formų).

Nei vizualiai, nei kitomis šiandien naudojamomis priemonėmis, neįmanoma greitai ir be specialių tyrimų pasakyti, kad vienas ar kitas gaminys „sterilus“. Samprata „sterilūs gaminiai“ šiandien suvokiama, kad tai gaminiai pagaminti ar apruošti tinkamais būdais, laikantis griežtų taisyklių ir reikalavimų. Viso proceso metu buvo naudojamos reikiamos priemonės užtikrinti kokybę, pats procesas buvo kontroliuojamas, proceso ir jo kontrolės rezultatai dokumentuojami. Samprata apima ir tai, kad procesus vykdantis personalas turi reikiamą kvalifikaciją ir yra tinkamai pasiruošęs.

Medicinos priemonių ir gaminių sterilizavimas atliekamas keletu skirtingų būdų. Šiandien naudojami šie būdai:

- sterilizacija sočiaisiais vandens garais – indikatoriai žymimi ženklu STEAM

- sterilizacija Etileno Oksido (E.O.) dujomis  indikatoriai žymimi ženklu EO

- sterilizacija žemos temperatūros garais ir formaldehidu  indikatoriai žymimi ženklu FORM

- sterilizacija vandenilio peroksido (H2O2) plazma  indikatoriai žymimi ženklu VH2O2

- sterilizacija gama spinduliais  indikatoriai žymimi ženklu IRRAD

- sterilizacija karštu oru (naudojamas laboratorinių stiklinių indų sterilizacijai)  DRY

Šių sterilizacijos būdų efektyvumo kontrolei dažniausiai ir plačiausiai naudojamos priemonės indikatoriai. Savo ruožtu indikatoriai gali būti:

- cheminiai indikatoriai (dažniausiai ir plačiausiai naudojami) (chemical indicators (CI))

- biologiniai indikatoriai (biological inidicators (BI))

- duomenų kaupikliai (data logers)

Cheminių indikatorių (CI) vertinimas grįstas aiškiai matomais spalvos pasikeitimais tuoj pat vos tik baigėsi sterilizacijos ciklas.

CI spalvos pasikeitimas rodo, kad salygos, vietoje, kurioje buvo CI, buvo tokios kokioms tikrinti sukurtas indikatorius.

Todėl tik dalis CI naudojami sterilizacijos proceso vertinimui (4-os, 5-os, 6-os ir 2-os klasių CI). Nuo tinkamo indikatorių parinkimo ir jų parodymų aiškinimo, priklauso ar galima patikimai įvertinti sterilizacijos efektyvumą. 

Nė vienas CI neparodo, ar sterilizacija tikrai buvo efektyvi!

Biologiniai indikatoriai (BI) vieninteliai indikatoriai, kurių parodymais patikimai įvertinamas sterilizacijos proceso efektyvumas. Jie sudaryti iš itin atsparių tiriamoms sterilizacijos sąlygoms (pvz. vandens garais) bakterijų kultūros. Patikimai BI parodymus įvertinti užtrunka 48 - 72 val. (2-3 paros). Mažiausiai reikia bent 3 - 4 valandų.

Duomenų kaupikliai yra palyginti naujos šiuolaikinės aukštų technologijų priemonės naudojamos sterilizacijos procesų efektyvumui vertinti.