null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Cheminiai indikatoriai

Kasdienėje praktikoje klinikose, mažuose kabinetuose, ligoninėse sterilizacijos procesų vertinimui dažniausia naudojami cheminiai indikatoriai (CI)  (žr. Cheminio indikatoriaus paaiškinimas (schema)).

Platų CI naudojimą lemia stipriosios savybės:

- greitas rezultatų vertinimas. Rezultatai vertinami tuojau pat, kai tik sterilizuotas krovinys išimamas iš sterilizatoriaus kameros.

- paprastumas naudoti. Nereikia papildomų priemonių ar įrangos, kad įvertinti indikatoriaus parodymus.

- paprasta įvertinti. Pasikeitusi spalva iš pirminės (buvusios iki proceso) į galinį tašką (gamintojo nurodytos), rodo buvus priimtinas sterilizacijos sąlygas

- pigumas. Lyginant su BI indikatoriais, CI kaina yra kelis ar kelioliką kartų mažesnė.

VB_Integr1
< --- iki sterilizacijos

po sterilizacijos --- >
VB_Integr4
Neeksponuotas indikatorius

Eksponuotas indikatorius

Cheminių indikatorių pasikeitimas po sterilizacijos proceso turi būti aiškus, ir lengvai suprantamas.

CI sukurti reaguoti į sterilizacijos agentą (medžiagą kuria poveikius sterilizuojami gaminiai). Naudojant CI galima kontroliuoti sterilizacijos sąlygas

- sočiaisiais vandens garais;

- Etileno Oksido (E.O.) dujomis;

- formaldehido garais;

- vandenilio peroksido (H2O2) plazma;

- gama spinduliais;

- karštu oru.


Be sterilizuojančios medžiagos buvimo, kiekvienam sterilizacijos būdui yra kitų svarbių reikšmių. Tos svarbios sterilizacijai reikšmės proceso kintamųjų kritinės vertės.  Kaip antai sterilizacijai vandens garais kintant prisotinto garo temperatūrai (vienas kintamasis), kinta sterilizacijos trukmė (kitas kintamasis) [121OC ir 15 min arba 134OC ir 3,5 min]

Netinkamai naudojant ar pasirinkus netinkamus CI (netinkamus kroviniui, netinkamai sudėjus CI ar kt.), vertinimo rezultatai gali būti netikslūs.

Taip yra todėl, kad CI yra inertiška cheminių junginių sistema. Inercija pasireiškia tuo, kad pokytis indikacinėje medžiagoje, prasideda anksčiau nei pasiekiamos sterilizacijos sąlygos (žemesnėje temperatūroje), ir baigiasi vėliau, nei sterilizacijos sąlygos trunka (kol vėsta kamera).

Dėl inertiškumo CI parodo (aptinka) esmines, grubias sterilizacijos sąlygų klaidas. Pavyzdžiui, kaip nepakankama temperatūra, ekspozicija ( sterilizacijos laikas).

Kuo tikslesni indikatoriai - iššūkis gamintojui pagaminti. Naudotojui tinkamai pasirinkti ir naudoti kuo tiksliau atspindinčius sterilizacijos procesus indikatorius kartais taip pat nelengva užduotis.

Cheminių indikatorių klasės

CI suskirstyti į šešias klases (standatas ISO 11140-1), priklausomai nuo to, kokiems tikslams jie bus naudojami. Skirstymas į klases padarytas tik naudotojų patogumui, ir nė vienas klasė nėra pranašesnė prieš kitą klasę.

Praktinę naudą turi kitas indikatorių suskirstymas:

- proceso indikatoriai

- paketų sterilizacijos sąlygų stebėsenos (paprastai naudojamas angliškas terminas monitoring)

- krovinio sterilizacijos sąlygų patikros indikatoriai

- autoklavų tinkamumo patikros indikatoriai


Indikatoriaus
klasė  (tipas)

atskirti sterilizuotus
gaminius nuo nesterilizuotų
įvertinti gaminio
sterilizacijos sąlygas
įvertinti krovinio
sterilizacijos sąlygas

įvertinti autoklavo tinkamumą darbui

1 klasė


proceso indikatoriai

naudojamas


netinka

netinka

netinka


2 klasė

specialiųjų tyrimų indikatoriai

netinka

netinka

naudojami
HELIX tipo

Bowie Dick testas
ir (ar) HELIX testas


3 klasė

vieno kintamojo indikatoriai

- - -

įvertinti vieną iš
proceso kintamųjų


įvertinti vieną iš
proceso kintamųjų

- - -

4 klasė

kelių kintamųjų indikatoriai

- - -

tiesioginė
paskirtis

1. vienalyčiui instr.
be ertmių ir kanalų
2. vienalyčiui akytų 

netinka

5 klasė


integratoriai

- - -

tinka

Kaip ir 4-os klasės

netinka

6 klasė


emuliatoriai

- - -

tinka


Kaip ir 4-os klasės

netinka

Daugiau apie Cheminius Indikatorius

Cheminių indikatorių klasės

Terminai naudojami cheminiams indikatoriams apibūdinti