null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Duomenų kaupikliai

Duomenų kaupikliai, skaitmeniniai prietaisai registruojantys fizikinius sterilizacijos proceso eigos duomenis palyginti naujas būdas kontroliuoti ir vertinti sterilizacijos procesą.

Pirmiausiai proceso eigos duomenų registravimas, imtas taikyti pramonėje. Kitaip metodas dar vadinamas parametrine kontrole (parametric conktrol - angl.). Skirtingai nuo CI ar BI, parametrinė kontrolė suteikia daug daugiau informacijos apie ciklo eigą, pasiektas sterilizacijos sąlygas, trukmę. Registratoriai gali teikti (ir teikia) informaciją ir apie paruošimą sterilizacijai (oro pašalinimą iš kameros, paruošimo sterilizacijai fazių trukmę ir skaičių, pan). Metodo taikymas pramonėje davė apčiuopiamos naudos vartotojams (ženkliai išaugo sterilizuotų gaminių patikimumas). Gamintojams taip pat sumažėjo rizika išleisti į rinką netinkamai sterilizuotus gaminius, leido atsisakyti milžiniškų kiekių iki tol naudotų CI. To rezultatas mažesnė gaminių savikaina ir kaina vartotojams.

Ligoninių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ), klinikų lygmenyje metodas naudojamas dar ribotai.