null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė
Mašininis plovimas

Kokybiškai ir vienodai švariai nuplauti instrumentus rankomis sudėtinga užduotis. Užtat su ja puikiai tvarkosi automatinės mašinos. Sunku įsivaizduoti šiandien kokią nors veiklos srity, kurioje nenaudotume mašinų. Net mažoje klinikoje leiskite plovimą patikėti mašinoms.

Plovimo ultragarsu vonelės

Daugybę metų žinomos ir patikimai užsirekomendavęs plovimo būdas. Pritvirtintas ultragarso bangų generatorius skleidžia ultraaukšto dažnio bangas. Bangos sklisdamos skystyje ir susidūrusios su kliūtimi (instrumentais) išlaisvina energiją ir sukuria mikrodydžio burbuliukus. Reiškinys vadinamas kavitacija. Jeigu instrumentas užterštas, burbuliukai sprogdami tarsi atlpėšia taršalus. Tokiu būdu, iš pažiūros jau švarus gaminys tampa idealiai švariu. Ultragarso pagalba nuplaunama mikro tarša.

Plovimas ultragarsu naudojamas labai daugelyje veiklos sričių.

Pakelkite plovimo kokybę į naują lygį!