INFEKCIJŲ KONTROLĖ 2005-02-09/5
MEDICINOS DARBUOTOJŲ RANKŲ PLOVIMAS IR DEZINFEKCIJA

Svarbią vietą infekcijų prevencijos sistemoje užima rankų higiena. Lietuvos higienos norma HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“, priklausomai nuo rizikos užsikrėsti/perduoti infekciją numato:

1. Plauti rankas:

- prieš pradedant darbą;
- baigus kiekvieno ligonio apžiūrą;
- pasinaudojus tualetu;
- nusimovus pirštines;
- prieš higieninę rankų dezinfekciją;
- prieš chirurginę rankų dezinfekciją;

Rankoms plauti naudoti skystą muilą ar losjoną. Muilas turėtų būti su odą drėkinančiais ir maitinančiais priedais.

Rankas nusausinti vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu (servetėle).

2. Higieninė rankų dezinfekcija privaloma:

- prieš atliekant invazines procedūras, prieš užsimaunant pirštines;
- prieš ir po žaizdos lietimo;
- po sąlyčio su užterštais daiktais, skysčiais ar paviršiais, pvz. siurbimo įranga, kvėpavimo aparatais, kvėpavimo kaukėmis, intubacijos vamzdeliais, drenais, nešvariais skalbiniais, medicininėmis atliekomis ir kt.;
- po sąlyčio su krauju, sekretais, ekskretais arba infekuotomis paciento kūno vietomis;
- po sąlyčio su pacientais, kurie gali perduoti užkrečiamąsias ligas arba turi hospitalinių infekcijų sukėlėjų;
- nusimovus nešvarias pirštines, užterštas medžiaga, kurioje gali būti mikroorganizmų.

Rankų higieninei dezinfekcijai naudoti pramoninės gamybos alkoholinius antiseptikus.

3. Chirurginį rankų paruošimą (dezinfekciją) atlikti prieš operacijas ir kitas chirurgines invazines procedūras, kai liečiamas operacinis laukas, sterilūs audiniai, atvira žaizda, sterilūs instrumentai.

Rankų chirurginei dezinfekcijai naudoti pramoninės gamybos alkoholinius antiseptikus.

Parengta pagal Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ 3 priedą

Trumpa paveiksliuko informacija

Pagarbiai,
Raimondas Dragašius,
UAB “DeRAIMAS” direktorius.

Trumpa paveiksliuko informacija