null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Patarimai kaip tinkamai žymėti reikiamus duomenis


Etiketės skiriasi savo dydžiu, ženklų, kuriuos galima pažymėti etiketėje, kiekiu, laukų išdėstymu. Be to tuos pačius duomenis galima suversti keliais skirtingais būdais. Čia rasite aiškinimus, kaip duomenis vesti skirtingose etiketėse.

HN 47-1:2012 (100p.) nurodo, kad sterilizuojamas paketas pažymimas: krovinio (įkrovos) numeriu (krovinio (įkrovos) numeryje koduojami sterilizatoriaus eilės numeris (jei naudojami keli sterilizatoriai), sterilizacijos ciklo numeris, sterilizuojamų paketų arba neįpakuotų prietaisų krovinio sudėtis (turinys), operatorius, sterilizacijos data, galiojimo data.


Žymėjimas PRINTEX etiketėse 26x16 mm

Duomenis atsekimui, spausdintuvais PRINTEX V2/20 ir A2/20 etiketėse 26x16 mm  koduokite taip:

Etiketėje pažymėti duomenys

Duomenų žymėjimas etiketėje ET 2616

1. Sterilizacijos data

2. Galiojimo data

3. Sterilizacijos ciklo numeris

4. Paketų sudėtis (turinys)

5. Operatoriusnull


Žymėjimas PRINTEX etiketėse 37x19 mm

Duomenis atsekimui, spausdintuvu PRINTEX A3/3 koduokite taip:

Etiketėje pažymėti duomenys Duomenų žymėjimas etiketėje ET 3719

1. Sterilizacijos data

2. Galiojimo data

3. Sterilizacijos ciklo numeris

4. Paketų sudėtis (turinys)

5. Operatorius

6. Sterilizatoriaus numeris

 
null


Žymėjimas PRINTEX etiketėse 28x36 mm

Duomenis atsekimui, spausdintuvu PRINTEX A3/3 koduokite taip:

                                   Etiketėje pažymėti duomenys Duomenų žymėjimas etiketėje ET 3228

1. Sterilizacijos data

2. Galiojimo data

3. Sterilizacijos ciklo numeris

4. Paketų sudėtis (turinys)

5. Operatorius

6. Sterilizatoriaus numeris

   žalia spalva pažymėti laisvi laukai, kuriuos galima išnaudoti užrašyti papildomą (klinikai reikalingą) informacijąnull

Žymėjimas MELAdock (MONARCH tipo) etiketėse (25x31 mm)

MELAdock (MONARCH etikečių spausdintuvas) spausdina 3 eilutes. Kiekvienoje eilutėje po 12 ženklų - skaičiai. Naudojamos 25x31 mm etiketės su proceso indikatoriumi ar be jo.

                                 Etiketėje pažymėti duomenys                                      Duomenų žymėjimas etiketėje MELAdock (MONARCH)

1. Sterilizacijos data

2. Galiojimo data

3. Sterilizacijos ciklo numeris

4. Paketų sudėtis (turinys)

5. Operatorius
null

* - pateikti žymėjimai yra pavyzdžiai. Žymėjimui Jūs galite taikyti kitą schemą, laikydamiesi HN 47-1 reikalavimų.

Mielai patarsime, kaip Jūs galėtumėte patogiai ir aiškiai žymėti ir esant reikalui surasti informaciją apie instrumentų paruošimą.