null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Publikacijos


Esi turtingas ne turtu, o tuo kuo gali dalintis su kitais.

Minties autoriaus neprisimenu


Esame aktyvūs. Sukaupta patirtimi ir žiniomis dalijamės su klientais, jiems patariam.

Šioje dalyje kaupiame DeRAIM-o vardu parengtus straipsnius ir publikacijas. Tai leis Jums leis pažinti mūsų vertybes, pasisemti patirties, skatins dalykišką diskusiją. Kartu Jūs ir mes rasime geresnius ir produktyvesnius sprendimus.

2014

StomInfo 2014 Gruodis, Nr. 6 Kvalifikacijos kėlimas aktualus visam pasauliui

StomInfo 2014 Birželis, Nr. 3 Sterilizacijos, sterilizacijos kontrolės, sterilizuojamų instrumentų sąsaja

* pastebėtos klaidos atitaisymas (straipsnio 2-as puslapis (psl.33), viršuje "1 lentelė" - pavadinimas

- yra: 1 lentelė. Gaminių klasifikacijos terminų palyginimas LST EN 13060:2004 su HN 47-1:2012+A2:2012

- turi būti : 1 lentelė. Gaminių klasifikacijos terminų palyginimas LST EN 13060:2004+A2:2012 su HN 47-1:2012

2013

StomInfo 2013  Spalis, Nr. 5  Sterilizuojamų gaminių žymėjimas

StomInfo 2013 Birželis, Nr. 3 Indikatoriai - mitai apie juos


Ankstesnių metų straipsniai