null +370 46 401800 
Žinios, Patirtis, Atsakomybė

Higienos normose naudojamų sąvokų apibrėžimai

Čia pateikiame Higienos normose naudojamų terminų (sąvokų) ir jų aiškinimų suvestinę. Kai kurioms sąvokoms pateikiame papildomus paaiškinimus ir komentarus, nuorodas į dokumentus, kuriose sąvokos apibrėžtos ar paaiškintos.

TerminasApibrėžimasŠaltinis
1 klasės cheminiai proceso indikatoriai Indikatoriai, skirti naudoti su atskirais gaminiais (pvz., pakuotėmis, indais), kad būtų parodyta, jog gaminys buvo tiesiogiai paveiktas sterilizavimo proceso, ir kad sterilizuoti gaminiai būtų atskirti nuo nesterilizuotų. Jie turi būti sukurti reaguoti į vieną ar daugiau esminių proceso kintamųjų
Pastaba: r. papildyti apipbrėžimu iš ISO 1140-1
HN 47-1:2012
2 klasės cheminiai specialiųjų tyrimų indikatoriai Indikatoriai, numatyti naudoti specialiųjų tyrimų procedūrose, kaip nustatyta tinkamuose sterilizatoriaus arba sterilizavimo standartuose HN 47-1:2012
3 klasės cheminiai vieno kintamojo indikatoriai Vieno kintamojo indikatoriai, sukurti reaguoti į vieną iš esminių kintamųjų ir numatyti parodyti sterilizavimo ciklo ekspoziciją, esant pasirinktojo kintamojo nurodytosioms vertėms HN 47-1:2012
4 klasės cheminiai daugelio kintamųjų indikatoriai Daugelio kintamųjų indikatoriai, sukurti reaguoti į du ar daugiau esminių kintamųjų ir numatyti parodyti sterilizavimo ciklo ekspoziciją, esant pasirinktų kintamųjų nurodytosioms vertėms HN 47-1:2012
5 klasės sudėtiniai cheminiai indikatoriai Indikatoriai, sukurti reaguoti į visus esminius kintamuosius HN 47-1:2012
6 klasės cheminiai imituojamieji indikatoriai Ciklo patikros indikatoriai, kurie turi būti sukurti reaguoti į visus esminius nustatytų sterilizavimo procesų kintamuosius HN 47-1:2012
A kategorijos paslauga Paslauga, kurią teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir pedikiūro karpant nagų odeles ir kitos invazinės grožio paslaugos) HN 117:2008
Antiseptika Laikinųjų odos mikroorganizmų sunaikinimas ir nuolatinių mikroorganizmų skaičiaus sumažinimas ant odos, gleivinės ir kitų audinių HN 47-1:2012
Aseptika Gyvų žmogaus audinių ir sterilių medžiagų apsaugos nuo aplinkos mikroorganizmų priemonės HN 47-1:2012
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga Įstaiga ar įmonė, turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba įstaigos ar įmonės, kurios verčiasi kita (ne sveikatos priežiūros) veikla, filialas ar padalinys, turintis teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas HN 47:2011
Aštrūs daiktai Sveikatos priežiūros veiklai vykdyti nebetinkamos priemonės ir instrumentai, kuriais galima į(si)pjauti, į(si)durti, su(si)žeisti ar nuo jų už(si)krėsti HN 66:2013
Aštrūs instrumentai Daiktai ar instrumentai, būtini specialiai sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, kuriais galima į(si)pjauti, į(si)durti, su(si)žeisti ir (arba) už(si)krėsti HN 47-1:2012
Aukšto lygio dezinfekcija Daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus kai kurias atsparias bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis HN 47-1:2012
B kategorijos paslauga Paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės grožio paslaugos) HN 117:2008
B tipo mažasis garo sterilizatorius Mažasis garo sterilizatorius, orą iš kameros šalinantis vakuuminiu būdu, skirtas įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų daiktų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti HN 47-1:2012
Biologinė sauga Biologinių medžiagų, galinčių sukelti žmonių infekcijas, poveikio prevencijos priemonės HN 47-1:2012
Biologinis indikatorius Kontrolės priemonė, kurią sudaro standartizuota gyvybingų bakterijų sporų, atsparių kontroliuojamam dezinfekcijos arba sterilizacijos būdui, populiacija HN 47-1:2012
Bowie-Dicko bandymas Gebėjimo pašalinti orą iš sterilizatoriaus kameros ir garų skvarbumo patikrinimas vakuuminiuose sterilizatoriuose HN 47-1:2012
Cheminis indikatorius (nebiologinis indikatorius) Tiriamoji sistema, parodanti cheminį ar fizinį vieno arba daugiau iš anksto nustatytų proceso kintamųjų pokytį, atsiradusį po proceso HN 47-1:2012
Chirurginė rankų antiseptika Švarių (nuplautų) rankų odos įtrynimas prieš operacijas ir kitas invazines medicinos procedūras odos antiseptikais, siekiant sunaikinti laikinuosius odos mikroorganizmus ir sumažinti nuolatinių mikroorganizmų skaičių HN 47-1:2012
Daleles filtruojantis 2 arba 3 klasės respiratorius Veido kaukė su filtru, kurio dalelių įkvepiamame ore filtracijos efektyvumas ne mažiau kaip 94 proc. (2 klasė) arba ne mažiau kaip 99 proc. (3 klasė) (toliau – respiratorius) HN 47-1:2012
Dantų technikos laboratorija Patalpa (-os), kurioje (-iose) gaminami dantų ir veido žandikaulių protezai bei ortodontiniai aparatai HN 47-1:2012
Darbuotojo ekspozicija krauju ir kūno skysčiais Darbuotojo gleivinių ir pažeistos odos sąlytis su krauju ir (ar) kūno skysčiais, taip pat sužeidimas (mikrotrauma) naudotais aštriais instrumentais ir kitais aštriais daiktais, užterštais kito asmens krauju ir (ar) kūno skysčiais HN 47-1:2012
dekoratyvinės kosmetikos paslauga Paslauga, kurią teikiant ant kliento epidermio, plaukų, nagų, lūpų užtepama, užpurškiama, užklijuojama ir pan. atitinkamas dekoratyvinės kosmetikos gaminio kiekis HN 117:2008
Demineralizuotas (dejonizuotas, distiliuotas vanduo) Vanduo, iš kurio pašalintos kietos, neorganinės ir kai kurios organinės cheminės medžiagos (pašalinti mineralai, druskų jonai) HN 47-1:2012
Dezinfekcija Daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus kai kurias bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis HN 47-1:2012
dezinfekcija Daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis HN 117:2008
Dezinfekcijos valomasis tirpalas (valymo dezinfekavimo priemonė) Valymo priemonė su cheminės dezinfekcijos medžiagos priedais, skirta valyti ir dezinfekuoti vienos procedūros metu HN 47-1:2012
Didysis garo sterilizatorius Garo sterilizatorius, kurio kameros talpa yra vienas ir daugiau sterilizacijos modulių (didesnės kaip 54 l talpos)
Pastaba: Apibr iš EN-285
HN 47-1:2012
Ekskretai Žmogaus išskiriami medžiagų apykaitos produktai (šlapimas, išmatos ir kt.) HN 47-1:2012
Ekskretai Žmogaus išskiriami medžiagų apykaitos produktai – šlapimas, išmatos HN 66:2013
Etileno oksido sterilizatorius Sterilizatorius, kuriame prietaisai sterilizuojami etileno oksido arba etileno oksido ir kitų dujų mišiniu HN 47-1:2012
Galinis taškas Gamintojo nustatytas matomas pokytis, atsirandantis po to, kai indikatorių paveikia nustatytos nurodytosios vertės
Pastaba: Pav galinio taško ant 1-os, 4-os klasių indikatorių ir HELIX
HN 47-1:2012
Galutinis (baigiamasis) patalpų valymas, dezinfekcija Patalpų, kuriose gydomi pacientai, sergantys arba įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, ir jose esančių daiktų bei įrangos valymas, dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus HN 47-1:2012
Gravitacinis garo sterilizatorius Garo sterilizatorius, šalinantis orą gravitaciniu būdu HN 47-1:2012
gravitacinis garo sterilizatorius Garo sterilizatorius, kuriame oras ir kitos inertinės dujos iš sterilizuojamų daiktų ir iš sterilizatoriaus kameros pašalinami gravitaciniu oro pašalinimo būdu HN 117:2008
Gravitacinis oro šalinimo būdas Oro šalinimas iš sterilizatoriaus kameros iki sterilizacijos didesnio tankio garais HN 47-1:2012
Higieninė rankų antiseptika Rankų odos įtrynimas antiseptikais, siekiant sunaikinti laikinuosius ir sumažinti nuolatinius odos mikroorganizmus HN 47-1:2012
ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslauga Specialių dažų ar pigmentų įterpimas į odą veido srityje, paryškinant ar pakoreguojant antakių, akių, lūpų kontūrus HN 117:2008
Infekuotos medicininės atliekos (infekuotos atliekos) Atliekos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie sukelia ar gali sukelti žmonių ar kitų gyvųjų organizmų ligas HN 66:2013
instrumento valymas Pirminis teršalų šluostymas, instrumento mirkymas ir plovimas, skalavimas vandeniu HN 117:2008
Invazinė procedūra Odos pradūrimas ar pjūvis arba bet kokios medicininės priemonės įterpimas į kūno audinius ar ertmes diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos tikslais HN 47-1:2012
Izoliavimas Priemonės ir procedūros, apribojančios mikroorganizmų plitimą nuo vieno asmens kitam asmeniui HN 47-1:2012
Izoliavimo palata su neigiamu slėgiu Palata su mažesniu, palyginti su gretimų patalpų, oro slėgiu sergančiam arba įtariamam, kad serga užkrečiamąja liga, plintančia per orą (su dalelėmis), pacientui izoliuoti HN 47-1:2012
Ypač pavojingi medicinos prietaisai Medicinos prietaisai, kuriais skverbiamasi per odą, gleivines ir kurie liečia sterilius audinius, kūno ertmes ir (ar) jais teka sterilūs skysčiai
Pastaba: Pateikti klaisifikaciją pg RKI
HN 47-1:2012
karšto oro sterilizatorius Įrenginys, kuriame instrumentai sterilizuojami 1600 C–1800 C temperatūros oru HN 117:2008
Kolonizacija Mikroorganizmų buvimas ir dauginimasis ant žmogaus kūno ir jo viduje, nesukeliantis infekcijos klinikinių simptomų (požymių) HN 47-1:2012
Kūno skysčiai Perikardo, pilvaplėvės, pleuros, smegenų, sąnarių skysčiai, makšties išskyros, sperma, vaisiaus vandenys, seilės su matomais kraujo pėdsakais arba šie skysčiai, kai sunku įvertinti kraujo buvimą juose HN 47-1:2012
labai efektyvūs oro filtrai Filtrai, pasižymintys labai aukštu oro dalelių valymo efektyvumu ir (ar) labai žemu oro dalelių skvarbumu. Šioje higienos normoje minimų labai efektyvių oro filtrų klasifikacija pagal filtro efektyvumą paremta standartu LST EN 1822-1:2010 „Labai efektyvūs oro filtrai (EPA, HEPA ir ULPA). 1 dalis. Klasifikavimas, naudojimo charakteristikų bandymai, ženklinimas“ HN 47:2011
Laikinieji odos mikroorganizmai Mikroorganizmai, patekę iš aplinkos ir trumpai gyvenantys ant odos HN 47-1:2012
Mažasis garo sterilizatorius Garo sterilizatorius, kurio kameros talpa mažesnė už vieną sterilizacijos modulį (54 l ir mažesnės talpos) HN 47-1:2012
Medicinos prietaisasInstrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti; traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti; anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti; pastojimui kontroliuoti, ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonėsMN 4:2009
Medicininės atliekos Žmonių sveikatos priežiūros (gydymo, diagnostikos, reabilitacijos, slaugos, ligų prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos HN 66:2013
Medicininių atliekų biologinio kenksmingumo pašalinimas (medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas) Daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas fizinėmis ir (ar) cheminėmis priemonėmis HN 66:2013
Medicininių atliekų pakuotė Tiesioginį sąlytį su medicininėmis atliekomis turinti pakuotė, į kurią renkamos ir pakuojamos medicininės atliekos HN 66:2013
Medicininių atliekų saugykla Sveikatos priežiūros įstaigos patalpa arba vieta supakuotoms medicininėms atliekoms laikinai laikyti. Prie medicininių atliekų saugyklų taip pat priskiriamos sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje įrengtos medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės HN 66:2013
Medicininių atliekų tvarkymas Medicininių atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje, surinkimas, pakavimas, ženklinimas, pradinis apdorojimas (kenksmingumo pašalinimas) ir laikinas laikymas sveikatos priežiūros įstaigoje HN 66:2013
Medicinos prietaisas Instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti; traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti; anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti; pastojimui kontroliuoti ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės HN 47-1:2012
Medicinos prietaisų ultragarsinis valytuvas Medicinos prietaisų valymo akustinėmis bangomis vandeniniame tirpale įrenginys HN 47-1:2012
N tipo mažasis garo sterilizatorius Mažasis garo sterilizatorius, šalinantis orą gravitaciniu būdu, skirtas kietų (be ertmių ir kanalų) neįpakuotų daiktų kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti HN 47-1:2012
nagų priežiūros paslauga Manikiūro, pedikiūro, dirbtinio nagų priauginimo ir kitos su nagų priežiūra susijusios paslaugos HN 117:2008
Nepavojingi medicinos prietaisai Medicinos prietaisai, kurie nesiliečia su pacientu arba liečiasi tik su sveika oda HN 47-1:2012
Nuolatiniai odos mikroorganizmai Mikroorganizmai, kurie nuolat gyvena ir dauginasi paviršiniuose ir gilesniuose odos sluoksniuose HN 47-1:2012
Nuolatinis patalpų valymas, dezinfekcija Kasdienis patalpų ir jose esančių daiktų bei įrangos paviršių valymas ir dezinfekcija, kurios tikslas – apriboti ligų sukėlėjų plitimą, tiriant, gydant ir slaugant pacientą HN 47-1:2012
Nurodytoji vertė Gamintojo nustatyta esminio kintamojo vertė ar vertės, į kurias reaguoja pasiekdamas savo galinį tašką indikatorius HN 47-1:2012
Oro nuotėkio (vakuumo) bandymas Bandymas, patvirtinantis, kad oro kiekis, patenkantis į sterilizatoriaus kamerą vakuumo fazės metu, neviršija lygio, kuris trukdytų sterilizacijos procesui HN 47-1:2012
Pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija Visų patalpų ir jose esančių daiktų bei įrangos paviršių valymas ir dezinfekcija higienos plane numatytu laiku HN 47-1:2012
Papildomos izoliavimo priemonės Pacientų ir darbuotojų saugos priemonės, taikomos sergantiems ar įtariamiems, kad serga infekcinėmis ligomis, plintančiomis tiesioginio ar netiesioginio sąlyčio metu ir per orą, asmenims HN 47-1:2012
papuošalų vėrimo paslauga Paslauga, kurios metu į įvairias kūno vietas įveriami papuošalai HN 117:2008
Pavojingi medicinos prietaisai Medicinos prietaisai, kurie liečiasi su gleivine, pažeista oda HN 47-1:2012
plaukų priežiūros paslauga Plaukų plovimo, plaukų kaukių dėjimo, kirpimo, skutimo, šukuosenos formavimo, ilgalaikio plaukų sušukavimo, plaukų priauginimo, tiesinimo ir kitos su plaukų priežiūra susijusios paslaugos HN 117:2008
ppm Ištirpusios medžiagos (dujų ore arba cheminės medžiagos skystyje) koncentracija, kuri matuojama masės dalimis milijone (1 dalis medžiagos milijone dalių tirpiklio – 1 ppm) HN 47-1:2012
Proceso išbandymo vieta (PIV) Vieta, atitinkanti blogiausias sąlygas sterilizuojančiajam (-tiesiems) agentui (-ams) sterilizuojamuose gaminiuose HN 47-1:2012
Proceso kintamasis Sterilizavimo proceso sąlyga, kuriai pakitus keičiasi ir mikrobicidinis efektyvumas (pvz., trukmė, temperatūra, slėgis, koncentracija, drėgmė) HN 47-1:2012
Proceso parametras Nustatytoji proceso kintamojo vertė HN 47-1:2012
Rankų plovimas Teršalų ir laikinųjų odos mikroorganizmų pašalinimas, plaunant rankas vandeniu ir muilu HN 47-1:2012
S tipo mažasis garo sterilizatorius Mažasis garo sterilizatorius, šalinantis orą vakuuminiu būdu, skirtas gamintojo nurodytų daiktų kroviniams (įkrovoms), kurių sterilizacijos procesai yra patvirtinti, sterilizuoti HN 47-1:2012
sanitizatorius Įrenginys, kuriame išvalyti instrumentai dezinfekuojami ultravioletiniais spinduliais HN 117:2008
Skalbykla Patalpų kompleksas, kuriame nešvarūs sveikatos priežiūros įstaigos skalbiniai paruošiami pakartotinai naudoti (priimami, skalbiami, džiovinami, lyginami, lankstomi, pakuojami, laikomi, išduodami) HN 47-1:2012
Specifinis sterilizacijos ciklas Konkretus (apibrėžtas) sterilizacijos ciklas su nustatytais kritinių parametrų dydžiais, pvz., 134 °C temperatūros ir 4 min. sterilizacijos trukmės ciklas arba 134 °C temperatūros ir 18 min. trukmės ciklas (prionams) ar kitas sterilizacijos ciklas HN 47-1:2012
Standartinės izoliavimo priemonės Įprastinės infekcijos profilaktikos priemonės, taikomos visiems pacientams asmens sveikatos priežiūros įstaigose HN 47-1:2012
Sterilizacija Procesas, atliekamas siekiant, kad ant gaminio nebūtų gyvybingų mikroorganizmų HN 47-1:2012
sterilizacija Mikroorganizmų ir jų sporų sunaikinimas fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis HN 117:2008
Sterilizacijos ciklas Automatinė sterilizacijos proceso etapų seka sterilizatoriuje HN 47-1:2012
Sterilizacijos modulis Stačiakampio formos gretasienis, kurio matmenys yra 300 mm (aukštis) x 600 mm (ilgis) x 300 mm (plotis) HN 47-1:2012
Sterilizacijos procesas Tai darbų ar veiksmų, atliekamų norint įvykdyti specifinius krovinio (įkrovos) sterilumo reikalavimus, seka. Šių darbų ir veiksmų seka apima veiksmus iki sterilizacijos (jei jie yra būtini), sterilizuojančio veiksnio poveikį pasirinktomis sterilizacijos sąlygomis ir bet kokius būtinus veiksmus po sterilizacijos. Sterilizacijos procesui nepriskiriamas valymas, dezinfekcija ar pakavimas iki sterilizacijos HN 47-1:2012
Sterilizacijos proceso išbandymo įtaisas (PIĮ) Proceso veiksmingumui įvertinti naudojamas gaminys, suprojektuotas nustatyto atsparumo sterilizavimo procesui HN 47-1:2012
Sterilizacijos trukmė Laiko tarpas, per kurį visuose įkrovos taškuose palaikoma gamintojo techniniuose reikalavimuose nurodyta temperatūra, sterilizuojančios medžiagos koncentracija, slėgis, drėgmė HN 47-1:2012
Sterilizuojamas krovinys (įkrova) Gaminiai, kurie sterilizuojami vienu metu toje pačioje sterilizatoriaus kameroje HN 47-1:2012
Sterilizuojamo krovinio (įkrovos) sterilizacijos kontrolė Krovinio (įkrovos) sterilizacijos sąlygų (oro pašalinimo, garų ir (arba) dujų įsiskverbimo į sterilizuojamus paketus ir kt.) patikrinimas HN 47-1:2012
Sterilizuojamų gaminių paketas Gaminiai, iki sterilizacijos suvynioti į pakavimo medžiagą arba sudėti į sterilizavimo talpyklas arba sterilizavimo maišelius HN 47-1:2012
Sterilizuojamų gaminių paketo sterilizacijos kontrolė Sterilizuojamų gaminių paketo sterilizacijos sąlygų patikrinimas HN 47-1:2012
Sterilus gaminys Gaminys be gyvybingų mikroorganizmų HN 47-1:2012
sterilus instrumentas Instrumentas be gyvybingų mikroorganizmų ir jų sporų HN 117:2008
Sveikatos priežiūros įstaigos skalbiniai Skalbiniai, naudojami tiriant, gydant, slaugant pacientus sveikatos priežiūros įstaigoje, mikrobiologijos, parazitologijos, virusologijos laboratorijų skalbiniai, šių įstaigų personalo darbo drabužiai HN 47-1:2012
tatuiravimo paslauga Ilgalaikio (permanentinio) ženklo ar piešinio ant odos atlikimas adata įterpiant specialius dažus ar pigmentus HN 117:2008
Vakuumas Vieta, iš kurios pašalinamas beveik visas arba visas oras ar kitos inertinės dujos HN 47-1:2012
Vakuuminis garo sterilizatorius Garo sterilizatorius, šalinantis orą vakuuminiu būdu HN 47-1:2012
vakuuminis garo sterilizatorius Garo sterilizatorius, kuriame oras ir kitos inertinės dujos pašalinamos vakuumo būdu HN 117:2008
Vakuuminis oro šalinimo būdas Mechaninis oro šalinimas vienu ar daugiau garų slėgio ir vakuumo ciklais iš sterilizatoriaus kameros iki sterilizacijos HN 47-1:2012
Valymas Teršalų pašalinimas naudojant vandenį ir valymo priemones HN 47-1:2012
Valymo priemonė Vandenyje tirpi priemonė teršalams šalinti HN 47-1:2012
Vidutinio lygio cheminė dezinfekcija Daugelio bakterijų (išskyrus jų sporas), tuberkuliozės mikobakterijų, virusų, grybelių sunaikinimas aplinkoje cheminėmis priemonėmis HN 47-1:2012
Žemo lygio cheminė dezinfekcija Daugelio bakterijų (išskyrus jų sporas) ir kai kurių virusų ir grybelių sunaikinimas aplinkoje cheminėmis priemonėmis HN 47-1:2012
Žemos temperatūros garo ir formaldehido sterilizatorius Sterilizatorius, kuriame prietaisai sterilizuojami žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu HN 47-1:2012